Завідувачка

P1150797

Кіт Наталія Богданівна, лікар-методист,
тел. (032) 236-89-52.

Статистичний відділ Центру легеневого здоров’я здійснює координацію діяльності структурних підрозділів установи щодо збору, обробки та аналізу медичної статистичної інформації.
• Проводить контроль якості ведення медичної документації, перевірку достовірності статистичних даних про роботу лікарів та структурних підрозділів протитуберкульозних закладів області.
• Організовує роботу з медичними кадрами протитуберкульозних закладів з питань обліку та звітності по фтизіатрії, організаційно-методичної роботі.
• Надання узагальненої інформації про стан епідемії туберкульозу керівництву закладу для прийняття управлінських рішень.
• Проведення статистичні ревізії структурних підрозділів установи, вносить пропозиції щодо усунення недоліків виявлених при перевірках.
• Формує статистичну звітність, аналізує статистичні дані, що характеризують якість та обсяг надання медичної допомоги населенню.
• Формує статистичні характеристики діяльності лікувального закладу.
• Готує оперативну медико-статистичну інформацію для керівництва закладу. Обсяг та періодичність цієї інформації визначається керівництвом закладу.
• Проводить моніторинг основних показників діяльності установи.
Основним завданням відділу є:
• Збір, обробка та аналіз статистичної інформації. Подання рекомендацій щодо покращення показників роботи установи.
• Забезпечення достовірності, об’єктивності, оперативності та цілісності статистичної інформації.
• Формування основних галузевих звітів по туберкульозу.

P1150794

P1150811

 

Календар подій

USAID Horiz Ukranian RGB 2 Color