Співпраця з вищими навчальними закладами
Назва закладу

Напрямок співпраці (тематика)

Договір між ЛНМУ ім.Д.Галицького та ЛРФПЦ
від 20 жовтня 2011 року


Спільна організація, удосконалення і забезпечення мед.допомоги населенню регіону.

Партнерські зв’язки (співпраця з партнерами щодо протидії захворюванню на ТБ) впродовж 2016 рокуНазва організації ( місцеві органи виконавчої влади, інститути громадянського суспільства, підприємства, установи та організації, НУО, у тому числі міжнародні)

Назва проекту

Термін дії угоди про співпрацю

Напрямки співпраці

1

ЛРФПЦ

Обласна організація товариства Червоного Хреста

«Соціальний супровід та лікування хворих на туберкульоз 4 категорії»

з 03.01.2017р. по 30.06.2017р. 

Посилення системи надання якісної амбулаторної допомоги хворим на МРТБ, шляхом надання максимально наближених медико-соціальних, психологічних послуг та формування прихильності до лікування. 

2

ЛРФПЦ

Обласна організація товариства Червоного Хреста

Про сумісну діяльність по реалізації проекту USAID "Challenge TB", що реалізується PATH.

з 30.06.2017р. по 30.09.2017р.

Покращення результатів лікування пацієнтів з МРТБ, завдяки зниженню показників смертності, відрив від лікування, покращення виявлення та діагностики випадків МРТБ та розширення доступу до отримання послуг та лікування.

3

ЛРФПЦ

«Кімонікс Інтернешинл Інк.»

Проект USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні»

з 10.11.2014р по 01.04.2017р.

Покращення системи ведення хворих на мультирезистетний тубекркульоз та пацієнтів з ко-інфекцією. Покращення моделей виявлення та лікування хворих на туберкульоз під безпосереднім наглядом на базі ДОТ кабінетів в ЗЛМ. Організація системи каскадних тренінгів на робочому місці на основі міжнародних стандартів. Покращення системи обліку та звітності.

4

ЛРФПЦ

Львівське обласне відділення ВБО "Всеукраїнська мережа ЛЖВ"

«Соціальний супровід на етапі амбулаторного лікування туберкульозу  хворих 1-3 категорії»

з 03.01.2017р. по 03.01.2018р. 

Соціальний супровід лікування ВІЛ-позитивних осіб та соціальний супровід амбулаторного лікування туберкульозу.

5

ЛРФПЦ

АБТ   «Associates inc.»

Агенство США з міжнародного розвитку

з 16.10.2016р. до 30.09.2017р.

Аналіз системи обліку витрат і розбудови спроможностей на рівні закладу з метою сприяння розробки діагностично-споріднених груп в сфері туберкульозу. Створення бази даних пролікованих пацієнтів. Розробка  системи стратегічних закупівель у сфері туберкульозу.

6

ЛРФПЦ

Польща

Проект  співпраці з самоврядною лікарнею м.Люблін в рамках транскордонної програми «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020»

2016-2020рр.

Придбання обладнання для своєчасної діагностики (компьютерний томограф). Покращення якості життя людей із захворюваннями легень шляхом розширення доступу до медичних послуг, своєчасної діагностики. Розвиток даного напрямку за рахунок співпраці між медичними центрами прикордонної зони при лікуванні захворювань легень і туберкульозу.

7

ЛРФПЦ

PATH

Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між КУ ЛОР ЛРФПЦ та PATH щодо впровадження проекту “Challenge TB”.

З 01.02.2017р. до 29.09.2019р.

Стримування поширення МР ТБ шляхом забезпечення загального доступу до профілактики, діагностики та лікування з урахуванням потреб пацієнтів на стаціанарному та амбулаторному етапах надання допомоги.

Календар подій

USAID Horiz Ukranian RGB 2 Color